Archive for Ocak 2016

Davranışsal İktisat

Davranışsal iktisat alanında yapılan çalışmalarda standart (neoklasik) iktisat modelinin ana yapısı korunarak bilişsel kısıtlara ve sapmalara yönelik varsayımlar üzerinde çalışılmakta, bu varsayımlar revize edilmekte ve ortaya çıkan aykırılıklar alternatif teorilerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmaların pek çoğu “rasyonel insan” varsayımı üzerine odaklanmakta, bu varsayımdaki sapmaları incelemektedirler.

Günümüzde davranışsal iktisadın, iktisat teorilerinin varsayımlarını daha gerçekçi psikolojik temellere oturtarak standart iktisat teorilerinin açıklama gücünü arttırdığı yönündeki görüş büyük bir çoğunluk tarafından kabul görmektedir. Buradan hareketle psikolojik temeller üzerine kurulu varsayımların ve modellerin (teorilere derinlik kazandırarak) ekonomik davranışları daha sağlıklı analiz edeceğine, daha güçlü tahminlerde bulunulabileceğine ve daha iyi iktisat politikalarının ortaya çıkabileceğine inanılmaktadır.

Posted Ocak 21, 2016 by dumludag in Uncategorized