Finansal İktisat

isbank_muze_guncel_makro_2019_guz

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOYSAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FİNANSAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Link:
FİNANSAL İKTİSAT (Tezsiz Yüksek Lisans Programı)

Finansal iktisat yüksek lisans programı ekonominin finansla ilgili tüm alanlarında giderek Moneyartan nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Program finans alanında uzmanlaşmak isteyen adayların taleplerini karşılamaya yöneliktir. Programdan mezuniyet güz ve bahar döneminde toplam 60 kredinin tamamlanması ve danışman öğretim üyesi eşliğinde dönem projesinin hazırlanması ile mümkün olmaktadır. Programa katılan öğrencilerimizin finansal iktisat alanında entelektüel donanımlarının artacağına ve iş hayatında kariyer hedefleri için gerekli olan kazanımları edinmeleri beklenmektedir.


Dersin Amacı
Finans piyasalarında oyuncuların karar alma süreci, risk, kazanç ve kayıplara verdiği tepki hakkında öğrencileri donanımlı kılmak, finans piyasalarının temel işleyişi hakkında temel bir bilgi sağlayarak finansal okuryazarlık becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği
Davranışsal iktisat ve davranışsal finans alanlarında yapılan çalışmalarda standart (neoklasik) iktisat modelinin ana yapısı korunarak bilişsel kısıtlara ve sapmalara yönelik varsayımlar üzerinde çalışılmakta, bu varsayımlar revize edilmekte ve ortaya çıkan aykırılıklar alternatif teorilerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmaların pek çoğu “rasyonel insan” varsayımı üzerine odaklanmakta, bu varsayımdaki sapmaları incelemektedirler. Günümüzde davranışsal iktisadın, iktisat teorilerinin varsayımlarını daha gerçekçi psikolojik temellere oturtarak standart iktisat teorilerinin açıklama gücünü arttırdığı yönündeki görüş büyük bir çoğunluk tarafından kabul görmektedir. Buradan hareketle psikolojik temeller üzerine kurulu varsayımların ve modellerin (teorilere derinlik kazandırarak) ekonomik davranışları daha sağlıklı analiz edeceğine, daha güçlü tahminlerde bulunulabileceğine ve daha iyi iktisat politikalarının ortaya çıkabileceğine inanılmaktadır. Bu derste klasik dönemden günümüze iktisat ve psikoloji arasındaki bazen güçlenen, bazen kopma noktasına gelen ilişki incelenmektedir. Derste deneysel iktisattan, mutluluk ekonomisine; davranışsal oyun teorisinden, nöro-iktisat alanına kadar çeşitli konular incelenecektir.


Dersin Amacı
Para politikaları ve merkez bankacılığı konularında öğrencileri donanımlı kılmaktır.

Dersin İçeriği
Değişen koşullar karşısında Merkez Bankasının amaçlarında ve fonksiyonlarında değişim, Merkez Bankası ve para programları, Merkez Bankası uygulamalarının finansal kesime etkileri incelenmektedir. Dersin ilk bölümünde ana akım iktisadi okulların (Klasik, Neoklasik analiz ve Keynesyen modeller ve Monetarist görüş) para politikalarına yönelik analizlerini incelemektir. Dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde para politikalarının nasıl işlediği incelendikten sonra iktisat okullarının para politikasına bakışlarında nerelerde farklılaştıkları ortaya konacaktır. İkinci bölümde Merkez Bankası ve para politikaları ile ilgili dünyadan ve literatürden örnekler incelenecek ve son bölümde sunumlar gerçekleşecektir.

Para Politikası Dersi Sunum Listesi: (14 Nisan 2016 – 12 Mayıs 2016)

Sunum_listesi_bahar_2016_fi

not: 7 nisan 2016 perşembe günü ders yapılmayacaktır.

—–

Posted Ocak 30, 2016 by dumludag

%d blogcu bunu beğendi: